Usługi Notarialne Poznań

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Agnieszka Komarnicka dokonuje następujących czynności i usług notarialnych: